ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 94.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี สพป. ขอนแก่น เขต 1 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบึงแก สพป. ขอนแก่น เขต 1 91.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.3 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านชาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.8 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนเรือง สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.6 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนเขวา สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.6 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน