ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 79.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 7  
10 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. ขอนแก่น เขต 1 76.33 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน