ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 95.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ สพป. ขอนแก่น เขต 1 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหินกองวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบะยาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปิง สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.6 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.4 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.2 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.4 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
17 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน