ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนยาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
11 โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน