ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนยาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน