ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่านางาม สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
5 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
6 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
7 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
8 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
9 โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
10 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
11 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
12 โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
13 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
14 โรงเรียนพัฒนาเด็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
15 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
16 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
17 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
18 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
19 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
20 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน