ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านเหล่านางาม สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเลิง สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปิง สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 61 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน