ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพัฒนาเด็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) สพป. ขอนแก่น เขต 1 69.32 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 66.98 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 63.66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป. ขอนแก่น เขต 1 58.99 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 54.33 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 51.99 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านบึงแก สพป. ขอนแก่น เขต 1 49.66 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป. ขอนแก่น เขต 1 49.33 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 49 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 48.32 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 1 47.99 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป. ขอนแก่น เขต 1 43.65 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนโชคมณีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 38.66 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 35.66 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเมทนีดล สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน