ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.17 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. ขอนแก่น เขต 1 79.17 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ สพป. ขอนแก่น เขต 1 69.33 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 66.83 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านบึงแก สพป. ขอนแก่น เขต 1 66.17 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนลาดนาเพียง สพป. ขอนแก่น เขต 1 65.83 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู สพป. ขอนแก่น เขต 1 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 63.83 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 63.67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 63.33 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 1 58 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเมทนีดล สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน