ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. ขอนแก่น เขต 1 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ สพป. ขอนแก่น เขต 1 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนยาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
9 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
10 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
11 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน