ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพัฒนาเด็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 97.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 72.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) สพป. ขอนแก่น เขต 1 20 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนเมทนีดล สพป. ขอนแก่น เขต 1 12.5 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนกัลยาณีวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 10 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเลิง สพป. ขอนแก่น เขต 1 5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 2.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม สพป. ขอนแก่น เขต 1 2.5 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 2.5 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนลาดนาเพียง สพป. ขอนแก่น เขต 1 2.5 เข้าร่วม 9  
13 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านบ่อแก สพป. ขอนแก่น เขต 1 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน