ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. ขอนแก่น เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 20 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 17.5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 17.5 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 15 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนยาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 12.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 7.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 2.5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 2.5 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 2.5 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
15 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน