ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนเมทนีดล สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 1 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน สพป. ขอนแก่น เขต 1 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านเหล่านางาม สพป. ขอนแก่น เขต 1 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 61 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน