ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. ขอนแก่น เขต 1 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
11 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน