ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปิง สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงพอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 73.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
12 โรงเรียนบ้านดงเก่า สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน