ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 91.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพัฒนาเด็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเลิง สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 79.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 76.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 75.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดงพอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 75.25 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองปิง สพป. ขอนแก่น เขต 1 74.5 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน