ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 76.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน