ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโชคมณีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม สพป. ขอนแก่น เขต 1 79.8 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนลาดนาเพียง สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเป็ด สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.4 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 75.4 เงิน 11  
12 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 74.4 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 73.4 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป. ขอนแก่น เขต 1 70.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป. ขอนแก่น เขต 1 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. ขอนแก่น เขต 1 63.8 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน