ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 71.25 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน