ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบะยาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 76.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 71.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 71.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม สพป. ขอนแก่น เขต 1 70.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 69.5 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 63.75 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
14 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน