ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง สพป. ขอนแก่น เขต 1 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ สพป. ขอนแก่น เขต 1 42 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี สพป. ขอนแก่น เขต 1 37 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 1 35 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 30 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม สพป. ขอนแก่น เขต 1 27 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 26 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 20 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 19 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป. ขอนแก่น เขต 1 12 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 9 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน