ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองปิง สพป. ขอนแก่น เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบึงแก สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนกัลยาณีวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป. ขอนแก่น เขต 1 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 67 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน