ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหินกองวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบะยาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 75.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 70.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู สพป. ขอนแก่น เขต 1 68.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองปิง สพป. ขอนแก่น เขต 1 65.67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
14 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน