ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปิง สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
9 โรงเรียนบ้านดงเก่า สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
10 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
11 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
12 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน