ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 97.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโชคมณีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.6 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.2 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.4 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.2 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน