ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อแก สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป. ขอนแก่น เขต 1 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 67 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านบึงแก สพป. ขอนแก่น เขต 1 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง สพป. ขอนแก่น เขต 1 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 58 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 58 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป. ขอนแก่น เขต 1 58 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ สพป. ขอนแก่น เขต 1 58 เข้าร่วม 10  
14 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 57 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 54 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 52 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง สพป. ขอนแก่น เขต 1 43 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน