ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 55 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 54 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 53 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 52 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 49 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 49 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 49 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 47 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 45 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนยาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
15 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
16 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน