ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 79.6 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.4 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคำบอน สพป. ขอนแก่น เขต 1 75.8 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 73.4 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 72.4 เงิน 12  
13 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. ขอนแก่น เขต 1 72.2 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 65.8 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 61.2 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 53.2 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 48.2 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน