ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 95.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนฆ้องวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.65 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
12 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน