ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สพป. ขอนแก่น เขต 1 76.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 73.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนสองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี สพป. ขอนแก่น เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 67.5 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 66.5 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน สพป. ขอนแก่น เขต 1 65.25 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 59 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 58.5 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนเขวา สพป. ขอนแก่น เขต 1 57.5 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 1 56.5 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 55 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน