ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
13 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
14 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
15 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า