ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.43 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 76.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 76.17 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป. ขอนแก่น เขต 1 76.14 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 74.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 74.29 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 72.86 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู สพป. ขอนแก่น เขต 1 70.86 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) สพป. ขอนแก่น เขต 1 67.29 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม สพป. ขอนแก่น เขต 1 67.28 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 65.57 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 64.85 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 64.71 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน