ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 95.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 75.8 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 73.6 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 71.11 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 63.6 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 49.49 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน