ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 76.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 75.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน