ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนเมทนีดล สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
8 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
9 โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน