เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 ต.ค. 2557
9 ต.ค. 2557
10 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รางวัลทรงคุณค่า Obec Awards ดูรายละเอียดที่  http://awards57.obecawards.net/obec-esan/

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู   http://esan64.sillapa.net/
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่  27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสกลนคร วันที่ 9-13 ธันวาคม 2557

แนวทาง แก้ไข/เปลี่ยนตัว ครู/นักเรียน
1. การแก้ไข ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขันคนเดิม ชื่อ-สกุล/คำนำหน้า ผิดเล็กน้อย (สระหรือพยัญชนะ 1-3 ตัว) ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ตรวจสอบ ซึงต้องแนบไฟล์ pdf ตามฟอร์มที่กำหนด
2. การเปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันคนใหม่ แทนคนเดิม ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งต้องแนบไฟล์ ที่เป็น pdf ตามฟอร์มที่กำหนด
3. โรงเรียนสามารถ แก้ไข/เปลี่ยนตัวได้ ที่ เว็บระดับภาค โดย login ใช้ username , password ที่ใช้ในระดับ เขตพื้นที่หรือระดับภาค ได้ ตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2557
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว
1. การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
2. การแข่งขันประเภททีมเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
    2.1 ทีม 2-3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
    2.2 ทีม 4-6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
    2.3 ทีม 7-10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
    2.4 ทีม 11-20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
    2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

 
 

ขณะนี้ เว็บไซต์รายงานผลการแข่งขัน ซึ่งจัดทำโดย สพฐ  ปิดปรับปรุงระบบบางส่วน ทำให้เจ้าหน้าที่คะแนนไม่สามารถกรอกข้อมูลรายการแข่งขัน ช่วงบ่ายวันที่ 10 ตุลาคม 2557  เพิ่มเติมได้ หากระบบปกติจะดำเนินการโดยเร็ว โดยฝ่ายประมวลผลจะเก็บเอกสารจากคณะกรรมการไว้เพื่อการตรวจสอบอย่างถูกต้อง จึงจะเปิดระบบพิมพ์ใบประกาศต่อไป 

 
 

สพป.ขอนแก่น เขต2 กำหนด การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ใหม่ ให้โรงเรียนที่มีทีมเข้าแข่งขัน ในรายการดังกล่าว ดูข้อมูลในระบบ e-office

 
 

เอกสารแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล ครู/นักเรียน   คลิกที่นี่

 
 

ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
1    ดร.วิชัย  กันหาชน         0817398994    กิจกรรมท้องถิ่น
2    นายวิเชียร  วงศ์ก้อม        0818739445    สังคมศึกษา
4    นายจันทร์สด  ดอนเส        0814714251    ปฐมวัย
5    นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์    093-5053357   กิจกรรมท้องถิ่น/หุ่นยนต์
6    นายพิทักษ์พันธ์  จันทร์เทศ    093-4539929    การศึกษาพิเศษ
7    ดร.ธนพร  นฤนาทวัฒนา    0842617007    วิทยาศาสตร์
8    นายจุฬารัตน์  เย็นสวัสดิ์    0840709335    ศิลป ดนตรี
9    นายเทอดชัย  บัวผาย         0868567270    คอมพิวเตอร์
10    นายเสรี   ชังภัย        0812620622    สังคมศึกษา
11    ว่าที่  ร.ท. ประสงค์  พรหมเมตตา    0879516979    ภาษาไทย
12    นางกุศล   ชาปัญญา        0854544330    คณิตศาสตร์
13    นางสาวเทพรัตน์  เสนาฤทธิ์    0877743920 สุขศึกษา/พัฒนาผู้เรียน
14    นางสาวสมถวิล  ชูเนตร    0899412602    ภาษาต่างประเทศ
15    นางอิษณาพร  คุ้มตะบุตร    0844287901    ศิลป ทัศน์ศิลป
16    นางจิระภา  ธรรมนำศิลป์    0815749574    งานอาชีพ
17    นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์    0844283174    งานอาชีพ
18    นางรัชนีย์    อุปรัง         0817084650    ศิลป ดนตรี
19    นางอาทิฐยา  วรนิตย์        0876360380    ศิลปะ นาฎศิลป์

 
 

ขณะนี้สามารถป้อนข้อมูล ครู นักเรียน  การแข่งขันให้แล้วเสร็จเดิมกำหนดในวันที่ 5 ตุลาคม 2557 ขยายเวลาไป วันที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 12.00 น. หากพ้นกำหนด รายละเอียด  คลิกหนังสือราชการ

 
 

คณะกรรมดำเนินงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2557 คลิกที่นี่

 
 

1.สถานที่จัดการแข่งขัน จะลงตัวในวันที่ 5 ตุลาคม 2557ควรพิมพ์เอกสารวันที่ 6 ตค 2557
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ คลิกรายละเอียด

2. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ประสานงาน 086-4581936  และ 086-8567270
e-mail:ictkk2@gmail.com

 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ ฉบับสมบูรณ์ คลิกที่นี่

เชิญ คณะกรรมการตัดสิน ทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุม ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2557 แยกตามกลุ่มสาระ

คลิก หนังสือเชิญประชุม 

 
 

เชิญคณะกรรมการติดสิน ทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปีงบประมาณ 2557   รายชื่่อคณะกรรมการ
[01ภาษาไทย][02คณิตศาสตร์] [03วิทยาศาสตร์ ][04สังคม][05 สุขศึกษา ] [06 ทัศนศิลป] [07 ดนตรี] [08ศิลป][09ภาษาต่างประเทศ] [10พัฒนาผู้เรียน][11 กิจกรรมท้องถิ่น] [12 คอมพิวเตอร์] [ 13 หุ่นยนต์] [14 งานอาชีพ][15 ปฐมวัย] [16 การศึกษาพิเศษ]  [รายชื่อเพิ่มเติม ชุดที่ 1 ชุดที่ 2] ชุดที่ 3

 หมายเหตุ   1. ในวันประชุมคณะกรรมการอาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติมคณะกรรมการเพื่อความเหมาะสมครบถัวน และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอย่างเป็นทางการต่อไป 
           2. รายชื่อเพิ่มเติมให้เข้ารับการประชุมตามกลุ่มสาระ  และเมื่อมีการประชุมแล้วจะปรับเป็นคำสั่งที่สมบูรณ์ต่อไป
           3. หากพบว่า รายชื่อคณะกรรมการตกหล่น ติดต่อ ศน.เทอดชัย บัวผาย 086-4581936 และ 086-8567270

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 221
จำนวนทีม 2,537
จำนวนนักเรียน 5,638
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,855
จำนวนกรรมการ 1,138
ครู+นักเรียน 9,493
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,631
ประกาศผลแล้ว 235/268 (87.69%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 55
เมื่อวาน 16
สัปดาห์นี้ 105
สัปดาห์ที่แล้ว 317
เดือนนี้ 644
เดือนที่แล้ว 671
ปีนี้ 8,261
ทั้งหมด 308,670