หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้องสังคม ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องสังคม 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ห้องคอมพิวเตอร์1 ชั้น ป.1-3 ห้อง ห้องคอมพิเตอร์ 9 ต.ค. 2557 09.00-11.00
-
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชั้น ม.1-3 ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ 9 ต.ค. 2557 13.00-15.00
-
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ห้องคอม 3 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องคอม 3 10 ต.ค. 2557 09.00-14.00
-
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้องสังคม ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องสังคม 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ห้องคอม 1 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องคอม 1 9 ต.ค. 2557 09.00-14.00
-
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ห้องคอม 2 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องคอม 2 9 ต.ค. 2557 09.00-14.00
-
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ห้องคอม 1 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องคอมพิเตอร์ 1 8 ต.ค. 2557 13.00-15.00
-
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ห้องคอม 2 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องคอมพิเตอร์ 2 8 ต.ค. 2557 13.00-15.00
-
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ห้องคอม 2 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องคอมพิเตอร์ 2 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้องสังคม ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องสังคม 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ห้องคอม 1 ห้อง ห้องคอมพิเตอร์ 1 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]