ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 93.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.52 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านชีกกค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
22 โรงเรียนบ้านเขวา สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
23 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน