ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนคำน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนคุต สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 15  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน