ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนคำน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน