ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกสาราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน