ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขวา สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองน้าใส สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านโคกสาราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 10  
15 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 10  
16 โรงเรียนปรชาพัฒนาบ้านแฮด สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน