ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 90.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 67.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนป่าปอ สพป. ขอนแก่น เขต 2 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนคำน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน