ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบัวเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน สพป. ขอนแก่น เขต 2 76.25 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 72.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง สพป. ขอนแก่น เขต 2 62.5 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 45 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 37.5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 37.5 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 35 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ขอนแก่น เขต 2 32.5 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต สพป. ขอนแก่น เขต 2 27.5 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน