ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 53 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 46 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 46 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน