ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สพป. ขอนแก่น เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปรชาพัฒนาบ้านแฮด สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังแคน สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน