ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเอี่ยมไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนป่าปอ สพป. ขอนแก่น เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 56.5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 52.5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 49 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง สพป. ขอนแก่น เขต 2 45 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สพป. ขอนแก่น เขต 2 44 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 44 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 43 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 42 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 40 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 35 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สพป. ขอนแก่น เขต 2 33 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 27 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน