ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 69 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 64 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 59 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 58 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 52 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 51 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
17 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน