ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 61 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน