ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสานัก สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย สพป. ขอนแก่น เขต 2 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านบัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านลาน สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านโคกสาราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน